امروز یکشنبه ۲۹ بهم ۱۳۹۶

گالری عکس

شماره پیامک

نظرسنجی

گزینه برتر شما در جابجایی های درون شهری کدامند؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

اوقات شرعی

مزایده و مناقصه
 • کد
 • نوع
 • تاریخ شروع
 • تاریخ پایان
 • مهلت دریافت اسناد شرکت
 • مهلت ارسال پیشنهادات
 • مشاهده اطلاعات کامل
 • واگذاری امور پشتیبانی و بازرسی
 • 102
 • مناقصه
 • 23/06/93
 • 23/06/93
 • 23/06/93
 • 23/06/93
 • مشاهده اطلاعات کامل
 • مزایده عمومی راهبری جایگاههای CNG
 • 101
 • مزایده
 • 15/5/93
 • 15/5/93
 • 15/5/93
 • 15/5/93
 • مشاهده اطلاعات کامل