امروز دوشنبه ۰۳ ارد ۱۳۹۷

گالری عکس

شماره پیامک

نظرسنجی

گزینه برتر شما در جابجایی های درون شهری کدامند؟

مشاهده نتایج

Loading ... Loading ...

اوقات شرعی

هزینه های مالی

خدمات سالیانه : تاکسی خطی= ۲۴۰٫۰۰۰ ریال   —-  تاکسیهای ون و ویژه = ۶۰۰٫۰۰۰ ریال

تمدید دفترچه و پروانه تاکسیرانی (مالک)= ۲۱۶٫۰۰۰ ریال ( ارزش افزوده )

تمدید دفترچه  تاکسیرانی (کمکی)= ۱۰۸٫۰۰۰ ریال ( ارزش افزوده )

صدورالمثنی مجوزها = ۱۰۸٫۰۰۰ ریال

صدور مجوزها جهت مالکین جدید = ۶۴۸٫۰۰۰ ریال ( ارزش افزوده ) ورودیه خطوط ویژه جداگانه محاسبه میگردد.

تغییر مسیر بین خطوط = ۵۴۰٫۰۰۰ ریال ( ارزش افزوده )